OCHRANA ÚDAJOV PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť FOKUS očná optika a.s. , Vajnorská 142, 832 57 Bratislava, IČO: 47823305 ( ďalej len "Spoločnosť" ) rešpektuje ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. (ďalej len "Zákon").

Spoločnosť v zmysle § 20 zákona disponuje vypracovaným Bezpečnostným projektom, riadi sa jeho postupmi, a to tak, aby nedošlo k ohrozeniu a porušeniu práv dotknutých osôb. Webová stránka spoločnosti umožňuje používateľom prezerať jednotlivé stránky bez identifikácie a poskytovania akýchkoľvek osobných údajov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOKUS očná optika a.s.
Vajnorská 142,
832 57  Bratislava,
Tel.: 02 / 49 111 125