Zrakové centrum

Zrakové centrum – to je spojenie očnej optiky s ambulantným zdravotníckym zariadením pod jednou strechou, kde je zákazníkom poskytovaná komplexná starostlivosť o zrak. Predstavuje nadštandardne vybavenú ambulanciu očného lekára - oftalmológa, kde je lekárske vyšetrenie v prípade potreby spojené s realizáciou individuálneho zhotovenia optických pomôcok, resp. s ich aplikáciou. Spojenie očnej ambulancie s očnou optikou má opodstatnenie v tom, že veľká časť oftalmologických vyšetrení indikuje potrebu korekcie ostrosti videnia. Priama súčinnosť očného lekára s očným optikom vytvára najvhodnejší predpoklad pre optimálne riešenie korekcie zraku u konkrétneho pacienta. Dôvod pre súčinnosť lekára a optika je individualita korekcie, keď často krát si každé oko vyžaduje inú korekciu.

Zoznam zrakových centier nájdete tu:

BRATISLAVA 3, Škultétyho 10             BRATISLAVA 1, Grösslingova 12            NOVÉ ZÁMKY 1, Petöfiho 4           TRNAVA, Štefánikova 40

NITRA 1, Štefánikova trieda 26            ZVOLEN, Námestie SNP 26                     KOŠICE 1, Mlynská 26  

SPIŠSKÁ NOVÁ VES 1, Letná 37           PREŠOV 1, Košická 2 D

Mnohí ľudia sa pre nedostatok znalosti domnievajú, že pre korekciu zraku je postačujúce si vyskúšať a zakúpiť hotové dioptrické okuliare aké dnes ponúkajú niektoré obchodné systémy.

Pri kúpe takýchto okuliarov človeka zväčša nenapadne, že výrobca nemôže vopred poznať individuálne parametre každého budúceho nositeľa a je preto nútený vyrobiť ich ako univerzálne okuliare s rovnakou dioptrickou hodnotou pre obidve oči a naviac bez cylindrickej korekcie – teda bez korekcie videnia z dôvodu nerovnomerného zakrivenia oka. Tieto okuliare sú určené k sporadickému krátkodobému použitiu a bez odborného zmerania zrakovej ostrosti obidvoch očí lekárom alebo optometristom sú na sústavné používanie nevhodné a môžu viesť k urýchleniu zhoršenia zraku.

Zmyslom budovania zrakových centier je umožniť ľuďom, ktorí vnímajú nezastupiteľnú hodnotu zraku, absolvovať pravidelné preventívne prehliadky u lekárov pôsobiacich v zrakových centrách, kde nie je treba strácať cenný čas vysedávaním v čakárni, pretože prehliadky sa dohadujú na konkrétny deň a hodinu. Skúsenosti ukazujú, že túto výhodu oceňujú najmä ľudia, pre ktorých má čas vysokú cenu a taktiež ľudia, ktorí si z rôznych dôvodov nemôžu naplánovať prehliadku u lekára v pracovnom čase, kedy funguje väčšina lekárov v štátnych zdravotníckych zariadeniach. Ordinačné hodiny lekárov pôsobiacich v zrakových centrách vychádzajú v tomto zmysle ľuďom výrazne v ústrety.

Vyšetrenie v zrakovom centre zahŕňa:

  • komplexné vyšetrenie zrakovej ostrosti + určenie zrakovej pomôcky (okuliare, kontaktné šošovky, ...)
  • komplexné vyšetrenie zraku*, t.j. najmä:
  • vyšetrenie vnútroočného tlaku – ako prevencia schopná včas indikovať tvorbu zeleného zákalu (glaukóm môže spôsobiť oslepnutie)
  • vyšetrenie očného pozadia – účinná metóda indikujúca začínajúce chorobné procesy v organizme a diagnostikujúca už prebiehajúce chorobné procesy
  • vyšetrenie farbocitu – diagnostika citlivosti na farby, ale aj akútne alebo chronické ochorenia
  • vyšetrenie motoriky očí – zistenie polohy a pohyblivosti očí
  • vyšetrenie perimetriou – periférne videnie, odhalenie závažných ochorení
  • vyšetrenie klinických príznakov, zákalových procesov, atď.
  • ambulantné chirurgické zákroky – napr. odstránenie cudzieho telieska.

* Komplexné vyšetrenie zraku dokáže diagnostikovať celý rad prebiehajúcich ale i začínajúcich chorôb nielen očí, ale i vnútorných orgánov, hypertenziu, vrodené alebo iné vady zraku, ale je najmä účinnou prevenciou pred zeleným zákalom, ktorý spôsobuje trvalé oslepnutie.

V priestoroch očnej optiky tvoriacej súčasť zrakového centra nájde zákazník kompletnú aktuálnu ponuku všetkých dostupných typov okuliarových šošoviek spĺňajúcich najvyššie individuálne nároky pokiaľ ide o kvalitu a komfort videnia a ochranu zraku pred rôznymi druhmi žiarenia a reflexiami, ďalej komplexnú ponuku kontaktných šošoviek a príslušenstva, ako aj široký výber kolekcií značkových i štandartných okuliarových rámov.

Samozrejmou súčasťou ponuky zrakových centier sú aj módne značkové i neznačkové slnečné okuliare. Všetky slnečné okuliare spĺňajú podmienky v EÚ platných noriem pre ochranu zraku pred UV-žiarením, ako aj podmienky certifikácie a klasifikácie podľa technických noriem podmieňujúcich ich používanie pri vedení motorových vozidiel.

 

dovera-zpunion-zpvzpsphere card

Osobné údaje            

FOKUS očná optika a.s.
Vajnorská 142,
832 57  Bratislava,
Tel.: 02 / 49 111 125