Okuliarové rámy

Výberom vhodného okuliarového rámu je možné zvýrazniť osobnosť a imidž nositeľa okuliarov.

Slnečné okuliare

Pri výraznejšej expozícii slnečnému žiareniu je ochrana očí už potrebná - nosením slnečných okuliarov.

Okuliarové šošovky

Ponúkame ochranné, korekčné, sférické, asférické, špeciálne, sklenené či plastové okuliarové šošovky.

Kontaktné šošovky

Moderné kontaktné šošovky vám prinesú mnoho výhod vo všetkých oblastiach vášho života.

Okuliarové rámy

Najspoľahlivejšou pomôckou na korekciu zrakových chýb sú dioptrické okuliare. Dioptrické okuliare sa skladajú z okuliarového rámu a dioptrických šošoviek v ňom osadených. Dioptrické okuliare sú nie len korekčnou pomôckou, ale môžu byť i vhodným estetickým doplnkom osoby ktorá ich nosí. Výberom vhodného okuliarového rámu je možné zvýrazniť osobnosť a imidž nositeľa okuliarov.

Delenie okuliarových rámov

Okuliarové rámy delíme podľa materiálu z akého boli vyrobené na kovové, plastové, kombinované a iné (drevené, kostené, ...).
Podľa typu rámu ich delíme klasické (celo očnicové), so silonovým previazaním (tzv. silóny) a bezrámové (patentné, vŕtané). Podľa typu použitia ich delíme na okuliare do diaľky, na čítanie (čítačky) a univerzálne. Podľa spôsobu použitia ich majiteľ môže deliť na pracovné, na doma, do auta, na šport a voľný čas, do spoločnosti, na reprezentáciu a pod.

Výber vhodných okuliarových rámov

Korekčné okuliare by mali byť pohodlné a mali by zvyšovať komfort a kvalitu života ich nositeľovi. Pri výbere okuliarov si nechajte poradiť svojim optikom, ten vyhodnotí Vaše požiadavky doporučí vhodný dioptrický rám s prihliadnutím na špecifiká okuliarových šošoviek. To je nezastupiteľná úloha optika, zohľadniť všetky požiadavky (účel použitia, estetiku, materiál, veľkosť a tvar rámu vzhľadom na typ šošoviek ...) a následne odporučiť vhodný typ dioptrických šošoviek alebo dioptrického rámu.

Celoočnicové rámy

Skladajú sa z optického stredu a páru straničiek, pripevnených k okuliarovému stredu stežejkami. Okuliarový stred tvoria dve očnice, spojené s tzv. nosníkom.

Polorámy

Poloobruby sa presadzujú pre svoju ľahkosť, nenápadnosť a temer neobmedzujú zorné pole. Očnica býva len v hornej časti (obočnica) a zostávajúca časť šošovky zostáva odkrytá, opatrená plochou fazetou. Okuliarové šošovky môžu byť pripevnené niekoľkými spôsobmi:

  • Prevŕtané a priskrutkované
  • Prevŕtané a priviazané
  • Silónovým vlascom po obvode okuliarovej šošovky, kde je v plochej fazete vyfrézovaná drážka.

Bezrámové okuliare

U okuliarových rámov bez očníc majú šošovky po celom obvode plochú nechránenú fazetu a stávajú sa vlastne spojovacím článkom medzi nosníkom a stranicami, ktoré sú k šošovkám pripevnené skrutkami.

Zvláštnu skupinu tvoria polovičné okuliarové rámiky, ktoré slúžia ku korekcii jednoduchej presbyopie. Očnica je tvorená len spodnou polovicou, horný okraj je rovný a nosník medzi očnicami je nad úrovňou horného okraja očníc. Tieto rámiky majú dlhšie stranice, aby ich bolo možné posunúť bližšie k špičke nosa.

Osobné údaje            

FOKUS očná optika a.s.
Vajnorská 142,
832 57  Bratislava,
Tel.: 02 / 49 111 125