Okuliarové rámy

Výberom vhodného okuliarového rámu je možné zvýrazniť osobnosť a imidž nositeľa okuliarov.

Slnečné okuliare

Pri výraznejšej expozícii slnečnému žiareniu je ochrana očí už potrebná - nosením slnečných okuliarov.

Okuliarové šošovky

Ponúkame ochranné, korekčné, sférické, asférické, špeciálne, sklenené či plastové okuliarové šošovky.

Kontaktné šošovky

Moderné kontaktné šošovky vám prinesú mnoho výhod vo všetkých oblastiach vášho života.

Slnečné okuliare

Za bežných klimatických podmienok sa nemusíme obávať poškodenia oka zo slnečného žiarenia. Pri výraznejšej expozícii slnečnému žiareniu je ochrana očí už potrebná - nosením slnečných okuliarov.

Ako si vybrať správne slnečné okuliare?

V súčasnej dobe je výber slnečných okuliarov do značnej miery ovplyvnený módou, avšak pri ich výbere je potrebné zobrať do úvahy nasledujúce zásady:

 • Slnečné okuliare by mali by pohodlne „sedieť" na nose a netlačiť za ušami. Tvar okuliarov by mal zodpovedať aj veľkosti a zakriveniu tváre. Príliš malá vzdialenosť medzi očami a sklami môže kumulovať infračervené žiarenie, ktoré potom spôsobuje prehriate okolia očí.
 • Dôležitá je šírka bočného rámu slnečných okuliarov. Na jednej strane široký bočný rám výhodne blokuje všetky nepriame lúče dopadajúce v šikmých uhloch (návštevníci hôr), na druhej strane môže značne obmedzovať zorné pole (šoféri).
 • V zásade si môžeme vybrať slnečné okuliare zo sklenenými (minerálne sklo), alebo plastovými šošovkami. Pojem šošovka označuje optický materiál v okuliarovom ráme, všeobecne nazývaný ako „sklo". Sklenené šošovky sú ťažšie, ľahšie sa rozbijú, ale sú viac odolné proti poškriabaniu a blokujú i infračervené žiarenie. Plastové šošovky sú oproti tomu ľahšie, odolnejšie proti rozbitiu (výhodné u detí) , ale väčšinou nevychytávajú infračervené žiarenie a skôr sa poškriabu.
 • Tónovanie šošoviek by malo byť absolútne totožné pred obidvomi očami, malo by zachovávať farebné videnie a primerane reagovať na intenzitu svetla. I zakrivenie a hrúbka šošoviek by mala byť rovnaká na oboch stranách.
 • Dôležitý je samozrejme rozsah a kvalita UV filtra. Je päť stupňov UV – ochrany:
  4. stupeň: prepúšťa len 3-8 % slnečného žiarenia – je vhodná na vysokohorskú turistiku, skialpinizmus, dlhodobý pobyt na mori a podobne.
  3. stupeň: prepúšťa 8-18 % svetla,
  2. stupeň: 18-43 %,
  1. stupeň: 43-80 % slnečného žiarenia a
  0. stupeň: prepúšťa až 80-100 % slnečného žiarenia a neslúži ako skutočné slnečné okuliare.
  Sekundárne žiarenie dopadajúce na oči je dôsledkom odrazov - čerstvý sneh odráža 60-80 %, piesok na pláži 15 %, voda 5 % slnečného žiarenia. Ideálne zafarbenie SO by malo byť približne také, že ak sa pozrieme v danom prostredí do zrkadla, nemali by sme v ňom vidieť svoje oči.
 • Pri výbere slnečných okuliarov je potrebné brať do úvahy i zdravotný stav. Ľudia s nedostatočnou pigmentáciou (albinizmus) by mali mať aspoň dvoje slnečné okuliare. Jedny na bežné používanie na slnečný deň, najlepšie s graduovaným tónovaním (zhora tmavé, zdola bledé, alebo bezfarebné), a druhé polaroidné rovnako tónované s vysokou absorpciou pri podmienkach zvýšeného slnečného žiarenia. Modrá vlnová dĺžka je najrizikovejšia z vlnových dĺžok viditeľného spektra pre pacientov s kataraktou, afakiou, makulopatiou, diabetickou retinopatiou, keratopatiou, glaukómom, atrofiou zrakového nervu, anirídiou a albinizmom. Pacienti s glaukómom (zelený zákal) by sa mali preto vyvarovať používaniu oranžovo - červených filtrov, a používať hnedo - zelené filtre, alebo Neutral Gray filtre. Pre pacientov s chronickou konjuktivitídou sú najvhodnejšie graduované slnečné okuliare. Pacienti po operácii - extrakcii šošovky by mali nosiť pri zvýšenom slnečnom žiarení slnečné okuliare s kompletnou absorpciou UV a IR žiarenia. Účinky slnečného žiarenia sú potencované pri niektorých ochoreniach (porfýria, psoriáza) a niektorých typoch liekov.

Filtre slnečných okuliarov

Ako z uvedeného vyplýva, dôležitá je i farba a charakter filtra. Z hľadiska ochrany oka pred slnečným žiarením sa používajú obyčajne 4 druhy filtrov:

 • Absorbujúce filtre - prepúšťajú a filtrujú optické spektrum podľa farby šošovky. Červená šošovka prepúšťa maximálne v červenej oblasti a maximálne absorbuje v modrej oblasti. Zelené prepúšťa maximálne v zelenej oblasti, absorbuje maximálne v modrej a červenej oblasti. Žlté šošovky eliminujú všetko modré svetlo, ale prepúšťajú dlhovlnné žiarenie. Zlepšujú hlavne stereopsiu, a sú vhodné do hmly a dažďa (horolezci, lyžiari, arktickí výskumníci, poľovníci lyžiari). Pre bežný život sa ako univerzálny odporúča sivozelený filter, ktorý najmenej skresľuje farby (vodiči).
 • Neutrálne filtre - absorbujú väčšinou rovnomerne viditeľné spektrum a zdajú sa sivé vo farbe. Neutrálne plochy sa robia z oftalmického skla, obyčajne prepúšťajú obidve UV a IR žiarenie. Neutral Gray robené z plastu tiež prepúšťajú UV a IR. Sú vhodné na zachovanie farbocitu, lebo rovnomerne absorbujú viditeľné spektrum (UV, IR v 20-30%)
 • Polarizujúce filtre - selektívne blokujú určitú časť slnečného žiarenia, ktoré spôsobuje oslnenie. Žiarenie emitované zo slnka kmitá vo všetkých smeroch okrem predozadného. Keď je svetlo polarizované, všetky smery kmitania sú blokované, okrem vertikálneho a horizontálneho. Najviac oslnenia spôsobuje kmitanie v horizontálnom smere. Polarizované šošovky preto selektívne blokujú oslňujúce horizontálne vlnenie a prepúšťajú prevažne vertikálne vibrujúce žiarenie. Polarizačný filter je fólia z plastu, ktorá obsahuje pretiahnuté makromolekuly, ktorých paralelným usporiadaním sa získa polarizačný efekt.
 • Reflektujúce filtre - sú robené nanášaním vákuovým depozitom kovového náteru na sklo, alebo plastickú hmotu. Používajú sa rôzne nátery: Kovový náter proti poškrabaniu, ACR - antireflexná vrstva - redukuje nechcené reflexy zo šošovkového povrchu a zvyšuje priepustnosť viditeľného žiarenia, SCR - náter odolný voči poškrabaniu, interferenčný filter a kontrolný filter na žiarenie. Najdokonalejšie sú fotochromatické sklá, ktoré reagujú na množstvo dopadajúceho svetla sýtosťou zafarbenia, avšak táto reakcia je za sklami áut nedostatočná. Čo sa týka používania slnečných okuliarov večer a v noci, výskumy ukazujú, že akékoľvek slnečné okuliare zhoršujú nočné videnie. Preto pre šoférovanie sú vhodnejšie vyššie spomenuté typy filtrov, event. použitie závesných UV - predsádok na dioptrický okuliarový rám, ak je touto možnosťou vybavený.

Slnečné okuliare pri dioptrických chybách

Je niekoľko možností ako skombinovať dioptrie a kvalitné slnečné okuliare. Sú to buď dioptrické slnečné okuliare (šošovky), čo je najlepšia možnosť, no nie do každého rámu sa dá aplikovať. Ďalšia možnosť je skombinovať klasické slnečné okuliare s kontaktnými šošovkami (tie dnes už majú aj vlastné parciálne UV – filtre). Ako posledná možnosť je vkladací dioptrický klip do slnečných okuliarov alebo ako už spomínaná predsádka na číre dioptrické okuliare. Všetky možnosti majú svoje výhody aj nevýhody, záleží na konkrétnej osobe a účelu na ktorý chceme slnečné okuliare používať.

Osobné údaje            

FOKUS očná optika a.s.
Vajnorská 142,
832 57  Bratislava,
Tel.: 02 / 49 111 125